Zespół
psychologów i psychoterapeutów

Program realizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Psychologów Polskich.

Zespół będzie sukcesywnie powiększany w miarę potrzeb.

Dorota Minta​

psycholog/psychoterapeuta

Psycholog kliniczny i czynny psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prezes fundacji Stomalife. Posiada wieloletnią praktykę w pracy z osobami doświadczającym obniżonego nastroju, niezadowolenia z jakości życia i niskiej samooceny oraz zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania. Pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w życiu w obliczu kryzysu związanego np. z przewlekłą chorobą, utratą pracy, rozpadem związku, żałobą. Jej pacjentami są osoby z różnych grup wiekowych, o różnym statusie społecznym i zawodowym, w tym także osoby doświadczające samotności, dysfunkcji i patologii w związkach. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, czerpiąc również z nurtu humanistycznego, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Autorka publikacji prasowych i ekspert w zakresie tematów psychologicznych w mediach.

Tomasz Bednarowicz

psycholog/psychoterapeuta/biegły sądowy

Psycholog, psychoterapeuta i biegły sądowy. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie otrzymywał stypendium naukowe dla najlepszych studentów, a następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną i par oraz rozwojem osobistym dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi mediacje i konsultacje psychologiczne dla sądów i organów ścigania. W swojej pracy wykorzystuje podejście integracyjne, którego celem jest świadome korzystanie z dorobku różnych nurtów psychologicznych, mając do dyspozycji szeroki wachlarz metod i technik (w tym Biofeedback GSR). Ich wybór zależy od potrzeb i preferencji osoby, której pomaga, a także od rodzaju trudności, jaką ta osoba zgłasza. Prowadzi terapię również w języku angielskim.

Marta Gruhn

psycholog/psychoterapeuta

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka, w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w zakresie terapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT. Ukończyła również kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Udziela pomocy psychoterapeutycznej osobom, które chcą lepiej radzić sobie z własnymi emocjami, cierpią z powodu obniżonej samooceny, zaburzeń nastroju, braku satysfakcji życiowej, trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z innymi ludźmi a także osobom znajdującym się w kryzysie.

Ewelina Janiszewska

psycholog/psychoterapeuta

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka SWPS w Sopocie, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP. Zajmuje się psychoterapią młodzieży i dorosłych w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny. wspiera osoby cierpiące z powodu smutku, przygnębienia, zmagające się ze stanami lękowymi, złością, przewlekłym stresem, trudnościami w relacjach, związkach, poszukujące równowagi. Swoją pracę opiera na bezpiecznej relacji terapeutycznej, wzmacnianiu motywacji, metodach terapii schematu, mindfulness.

Sylwia Osada

psycholog/psychoterapeuta/seksuolog

Psycholog i psychoterapeuta. Posiada wieloletnią praktykę terapeutyczną w pracy indywidualnej oraz z parami. Autorka wielu szkoleń, warsztatów oraz wykładów z obszaru asertywności, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w kryzysie, diagnozowania i rozwiązywania problemów w rodzinie, psychologicznych aspektów biznesu, jak również seksuologii (psychoedukacja). Pracuje z osobami dorosłymi potrzebującymi pomocy w trudnych życiowo sytuacjach, doświadczającymi problemów w relacjach z innymi ludźmi, odczuwającymi dyskomfort w codziennym życiu oraz posiadającymi trudności w obszarze swojej seksualności. Pomaga w poradzeniu sobie między innymi z depresją, lękiem, napięciem nerwowym, poczuciem życiowego zagubienia, obniżoną samooceną i krytycznym podejściem do siebie. Prowadzi terapię również w języku angielskim.